Dominika Montean
Dominika Montean-Pańków
Dominika Montean-Pańków
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Zrealizowała filmy dokumentalne, etiudy, krótkie fabuły, programy telewizyjne oraz reklamy. Jej prezentowany w wielu konkursach film absolutoryjny "Powiedz coś" został nagrodzony za reżyserię i zdjęcia na 14. Międzynarodowym Festiwalu SMOFi 2004 w Krakowie oraz za kreację aktorską na festiwalu Jutro Filmu 2005 w Warszawie. Zrealizowała również dokumentalny "Marsz samotnych kobiet" (nagroda Publiczności i Dziennikarzy na Festiwalu KAN Wrocław 2007, Wyróżnienie za najlepszy dokument na Festiwalu Debiutów w Koszalinie 2007). Jest autorką filmu „Autor wychodzi” z pierwszej edycji programu „30 Minut” Studia Munka, Stowarzyszenia Filmowców Polskich (Najlepsza Rola Męska Marcin Bosak, Międzynarodowy Festiwal Filmowy OFF/ON Warszawa 2007).

Dominika Montean-Pańków finished English Philology at the Jagiellonian University in Cracow and Film Making at the University of Silesia in Katowice, Poland. Her graduation film “Say Something”, presented at many festivals, won the awards for the Best Directing and Best Photography at the 14 International Festival SMOFI 2004 in Cracow and for the Best Male Part at the “Film Tomorrow” Warsaw Festival in 2005. Her documentary “The March of Lonely Women” won the Award of Audience and Journalists at the Wrocław Film Festival 2007, and the Honorary Diploma for the Best Documentary at the Debut Film Festival Koszalin 2007. Her medium-length film “Exit Author” won the award for the Best Male Part at the International Film Festival OFF/ON Warsaw 2007. She is the author of many short films, documentaries and TV programs.

>strona główna /home